Naturgas

1999 Mät- & reglerstation för naturgas – Uppgradering av operatörssystem, Litauen

Uppgradering och konvertering av operatörssystem Intellution FIX vid MR- station hos Lithuanian Gas i Vilnius och Sakai i Litauen.

1998 - 2005 Centralt Naturgaslager Skallen, Halmstad

Totalansvar för projektering och framtagande av såväl maskin- som programvara till kontrollutrustning för hela anläggningen. Denna består av bergrum för gaslagring (200 bar), kompressorstation med tryckreducering, kylning och värmning, samt kringutrustning. Styrutrustningen består av ABB Automation AC110 och AF100-buss med S800 distribuerat I/O. Operatörssystemet består av Wonderware InTouch. Övervakning av anläggningen kan göras såväl lokalt som från centralt kontrollrum i Malmö.

Tillbaka