Historia

Företaget startades 1986 och ägs av Per-Martin Olson. Sedan 1988 drivs verksamheten som aktiebolag. Ända sedan början av 80-talet har vi arbetat med kontrollutrustning, automationsteknik och elutrustning i olika former. Framförallt har engagemangen varit inom energi- och kraftindustrin.

Per-Martins historia är också Pakons historia fram till 1998-99 då verksamheten utökades. Sedan dess har Pakon haft 2-3 anställda. Vi arbetar också i stor utsträckning med underentreprenörer vad avser installation av utrustning samt underkonsulter som förstärkning för visst ingenjörsarbete.