Fastbränsle

1982 -83 Massgodshantering för kolpannor, Göteborg och Helsingborg

Driftsättning och service av pneumatiska rörbundna materialhanteringssystem för kol, aska, slagg mm. Styrningen utförd i reläautomatik.

Tillbaka