Kärnkraft

2008 – 2010 Oskarshamnsverket

Testledare för driftsättning och provning av nytt brandlarmsystem på block 2. Projektet har omfattat installation av nya brandlarmcentraler från Niscayah samt styrsystem Siemens S7. Brandlarmsanläggningen omfattar ca 1100 larmpunkter och ca 350 styrda objekt. Arbetet har även innefattat framtagande av provprogram för större delen av projektet.

2008 Oskarshamnsverket

Provning och montagekontroll på el- och kontrollutrustning i samband med installation av rekombinatorer i turbinkondensorns avgasningssystem på block 1 och 2.

2007 Oskarshamnsverket

Provning och montagekontroll på elutrustning i samband med ombyggnad och modernisering av frekvensomformarutrustning för huvudcirkulationspumpar vid block 1, projekt ROC.

2007 Oskarshamnsverket

Provning och montagekontroll i projekt TURBIC. Projektet omfattade utbyte av befintlig kontrollutrustning till Teleperm XP-system från Siemens, lågspänningsställverk från ABB (Insum) med mera i kraftverkets turbindel. Detta ingår i projekt PLEX som en del i moderniseringen och effektökningen av block 2 vid Oskarshamnsverket.

2006 Oskarshamnsverket

Montagekontroll och provning i projekt KRAFT. Projektet omfattade utbyte av O2: s generator, huvudtransformator med mera. Detta ingår som en del i moderniseringen och effektökningen av block 2 vid Oskarshamnsverket.

Tillbaka