Sopförbränning

2008 Rökgasrening vid sopförbränningsanläggning, Malmö

Driftsättning av el- kontroll- och maskinutrustning vid ny sopförbränningslinje i Malmö. Tyngdpunkten har varit driftsättning av system runt anläggningens värmepumpar och kylmaskin.

2004 - 2005 Rökgasreningsanläggning vid sopförbränningslinje, Malmö

Kompletteringar av elinstallationer och revidering av diverse ingående anläggningsdelar och komponenter vid sopförbränningsanläggning.

Tillbaka