Värmepumpar & Kylmaskiner

2006 – 2007 Kylmaskinanläggning, Malmö

Komplettering av elinstallation samt driftsättning av kylmaskin för fjärrkyla vid Eons Värmes anläggning vid Malmö Högskola. Anläggningen består av en turbokompressor från Friotherm AG med Siemens S7 styrsystem.

2000 Revision av el- och kontrollutrustning på energianläggning, Karlskrona

Genomgång, renovering och uppdatering av processinstrumentering och elinstallationer, omfattande såväl apparatskåp som fältinstallationer. Uppdatering av dokumentation. Anläggningen består av oljepannor, värmepump och ackumulator.

1999 - 2008 Operatörssystem för energianläggning, Söderhamn

Totalansvar för installation av nytt operatörssystem. Anläggningen består av ett nätverk av Intellution FIX SCADA-system, kommunikationsutrustning mot underliggande styrsystem samt utrustning för fjärruppkoppling för jourpersonal.

1998 6 MW värmepumpanläggning – Uppgradering och konvertering av kontrollutrustning, Borås

Konvertering av SattControl C08 och SattCon 31 installation till SattCon 200. Nytt Intellution FIX SCADA-system installerat som ersättning för SattScope 800 system.

1998 Uppgradering operatörssystem värmecentral, Karlskrona

Uppgradering av operatörssystem med Intellution FIX SCADA-system vid värmecentral med pannanläggning och värmepump.

1997 2 x 6 MW Kylmaskin - värmepumpanläggning, Lund

Driftsättning av styr- & reglersystem SattCon 200 med distribuerat I/O samt operatörssystem PC Manager. Anläggningen är en kombinerad kyl- och värmepump.

1997 2 x 35 MW Värmepumpanläggning, Stockholm

Driftsättning av styr- & reglersystem SattCon 200 med distribuerat I/O.

1996 6 MW Värmepumpanläggning - Konvertering av styrsystem, Söderhamn

Konvertering av programvara och utbyte av styrsystem Satt Control PBSMIDI C08 till SattCon 35 system för värmepumpanläggning.

1994 -95 Anläggning för fjärrvärmeproduktion - Konvertering av styrsystem, Karlskrona

Projektering av styr- och reglersystem för fjärrvärmeproduktion. Konvertering och sammanförande av ett Satt Control PBSMIDI C08 och ett ÅF DSR-system till ett nytt SattCon 35-system. Arbetet har omfattat framtagande av helt ny programvara samt driftsättning och intrimning av såväl styrsystem som värmepump vid ett samtidigt köldmediebyte till nytt köldmedium R134a. Anläggningen består av en ny ackumulatortank, en 5 MW värmepump och två st olje/gaspannor.

1992 -94 Konvertering av styrsystem - Fjärrvärmeproduktion, Borlänge

Projektering av styr- & reglerutrustning för fjärrvärmeproduktion. Konvertering av 4 st Fisher & Porter styr- & reglersystem till SattCon 31-90. Systemen ingår som undercentraler i ett större system för värmepumpar, ackumulator- och fjärrvärmereglering vid Borlänge Energi. Arbetet har omfattat framtagning av helt ny programvara, driftsättning av systemen, intrimning av reglering samt dokumentation.

1991 1 x 30 MW Värmepumpanläggning, Stockholm

Projektering, konstruktion och processanpassning av styrsystem ABB Master, typ MasterPiece 280, för 30 MW värmepump.

1988 -92 Industriturbiner, Finspång

Projektering och konstruktion av el- och kontrollutrustning för industriångturbiner (radial) för anläggningsägare såväl i Sverige som internationellt.

1986 -88 6 x 27 MW Värmepumpanläggning, Stockholm

Programmering, processanpassning och driftsättning av integrerat styr- och reglersystem, Siemens Teleperm M, bestående av två enheter AS 230 samt operatörssystem OS 252. Projektering av instrumentutrustning. Ansvarig för styr- och reglersystem för värmepumpar, fjärrvärmesystem och kringutrustning.

1985 9 MW Värmepumpanläggning, Borås

Projektering, programmering och driftsättning av styr- och reglersystem och instrumentutrustning bestående av Satt Control SattCon 31 samt operatörssystem SattScope 800. Ansvarig för styr- och reglersystem på värmepump och kringutrustning.

1984 -85 8 MW Värmepumpanläggning, Söderhamn

Programmering och driftsättning av styr- och reglersystem och instrumentutrustning bestående av Satt Control SattCon 31 och operatörssystem SattScope 200. Ansvarig för styr- och reglersystem på värmepumpanläggning.

1983 -84 2 x 14 MW Värmepumpanläggning, Gävle

Programmering och driftsättning av styr- och reglersystem och processinstrumentering bestående av NAF Control SDM-20 med integrerat operatörssystem.

1983 -84 2 x 4 MW Värmepumpanläggning, Perstorp

Programmering och driftsättning av styr- och reglersystem och processinstrumentering. Styrsystem från NAF Control, typ SDM-20 med integrerat operatörssystem. Styrningen omfattar två värmepumpar, tre oljepannor, fjärrvärmesystem och kringutrustning.

Tillbaka